hi@alidadashzadeh.ir
Zafaranye, Tehran, Iran
803 1717 0939 98+
803 1717 0939 98+
_ Alireza Dadashzadeh
Digital marketing consulting

علیرضا داداش زاده _

مشاوره دیجیتال مارکتینگ

مشاوره
تبلیغات و برندینگ
در فضای دیجیتال

حوزه تخصص من؟

مشاوره دیجیتال مارکتینگ ؛ نیاز اصلی امروزه...

استراتژی پلن های دیجیتال مارکیتنگ

برنامه ریزی، اکشن پلن و نظارت بر روی استراتژی پلن های دیجیتال مارکتینگ مطابق روش های بروز دنیا و ارائه آپدیت های جدید بر اساس دریافت آموزه های جدید از پدران دیجیتال مارکتینگ ایران زمین و جهان

اجرای اکشن پلن های دیجیتال

تولید، انتشار، رسانه سازی، گرافیک، فنی و زیرساخت، برقراری ثبات، امنیت سایبری و ده های خدمات اجرایی توسط تیم متخصص علیرضا داداش زاده

تبلیغات و برندینگ

به دلیل وجود ارتباطات بالا با دنیای دیجیتال و صاحبان رسانه، هزینه های اجرایی تبلیغات شما در scale بزرگتر، کاهش پیدا میکند. این دغدغه ای بود که رفعش کردیم...

The sweet feeling of success and love
Both for you and for me

درخواست آنالیز کسب و کار دیجیتال

بروزرسانی اطلاعات در یک ماه پیش